Polityka prywatności
  1. W witrynie tv-seriale.pl nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników. Strona nie wymaga rejestracji, wszystkie jej treści są ogólnodostępne, stąd też żadna osoba odwiedzająca tv-seriale.pl nie podaje w żadnym miejscu swoich danych, jak nazwisko, adres e-mail czy miejsce zamieszkania. Oznacza to, że administrator strony nie ma żadnego wglądu w dane osób odwiedzających witrynę, nie przechowuje żadnych informacji na ich temat, ani nie prowadzi bazy użytkowników.
  2. Pliki cookie generowane przez witrynę nie zbierają od użytkowników danych osobowych i są wymagane dla prawidłowego jej działania. Dodatkowe pliki cookie tworzone są przez niezależne od strony skrypty: reklamowy Google Ads i facebookowy „Lubię to”.
  3. Możliwość kontaktu z administratorem strony istnieje poprzez korespondencję e-mail oraz za pośrednictwem serwisów Facebook i Twitter. Zakres ujawnionych w tej korespondencji danych osobowych zależy wyłącznie od jej nadawców, a dane te nie są przechowywane przez administratora tv-seriale.pl.
  • uwagi/prywatnosc
  • ostatnio zmienione: 09.08.2018