Dokudrama

(ang. docudrama). Program telewizyjny (jak również radiowy, film, spektakl sceniczny itp.), w którym czysto dokumentalne ukazanie danej historii ubarwione jest inscenizacją aktorską, rekonstrukcją wydarzeń w formie zbliżonej do przedstawienia. Zabieg ten ma na celu nie tylko popularyzowanie historii, ale również przyciągnięcie tego widza, który raczej po opracowania czysto naukowe nie sięga. Dokudrama w większym stopniu, niż klasyczny film dokumentalny, pasuje do kultury masowej, a przez to trafia do szerszego grona odbiorców.

W dokudramie nie ma miejsca na znaczące odstępstwa od faktów. Zawarte w niej scenki przedstawiają takie wydarzenia, zachowania czy wypowiedzi bohaterów, jakie znane są historykom - mogą być jednak nieco ubarwione, by zwiększyć stopień dramaturgii, pozwolić widzowi wczuć się w klimat epoki czy nastroje bohaterów. Częstym sposobem realizacji dokudramy jest przeplatanie scen z aktorami ze scenami z kronik dokumentalnych lub wypowiedziami np. historyków czy autentycznych bohaterów wydarzeń dokudramy.

Dokudrama często mylona jest z dokufikcją, czego przykładem może być zakwalifikowanie do niej serialu Mars1). Jego inscenizowane sceny absolutnie nie spełniają jej kryteriów, gdyż nie opowiadają o tym, co już się wydarzyło - tylko o tym, jak naukowcy wyobrażają sobie przyszłość (w tym przypadku: lot i założenie bazy na Marsie).


1)
Serial Mars jest w Wikipedii oznaczony jako dokudrama. W mojej opinii to błąd.
  • dodatki/dokudrama
  • ostatnio zmienione: 19.11.2018